מדניות פרטיות

מדיניות הפרטיות של עזרה.לייב

מסמך זה מכיל את מדיניות הפרטיות ("מדיניות הפרטיות") הקובעת כיצד אנו, עזרה.לייב – שירות של חברת EazyShow Inc. ("החברה", "אנחנו" או "שלנו") – נשתמש בפרטים אישיים (כמוגדר להלן) הנאספים, המתקבלים והמאוחסנים על-ידנו בקשר עם השימוש באתר האינטרנט שלנו ("האתר"), http://ezra.live(ביחד עם תתי-הדומיין, התוכן והשירותים שלו, "השירותים").
 1. מבוא. אנו יישמנו מדיניות פרטיות זו משום שהפרטיות שלכם והפרטיות של שאר המשתמשים חשובה לנו. מדיניות פרטיות זו מסבירה את הנהלים המופעלים על-ידנו בכל הנוגע לפרטי מידע ברשת האינטרנט, ואת ההחלטות שתוכלו לקבל בדבר האופן שבו הפרטים האישיים שלכם נאספים והאופן שבו ייעשה בהם שימוש בקשר עם השירותים. "פרטים אישיים" – כל מידע שבו ניתן לעשות שימוש, בין אם בנפרד או בשילוב עם מידע אחר, על מנת לזהות כל אדם, לרבות, ללא הגבלה, שם פרטי ושם משפחה, כתובת דואר אלקטרוני ומספר טלפון.
 2. תנאי שימוש. מדיניות פרטיות זו מהווה חלק מתנאי השימוש שלנו, שאליהם ניתן לגשת דרך אתר האינטרנט שכתובתו: https://ezra.live/en/terms-and-conditions/ ("התנאים"). למונחים המופיעים במדיניות פרטיות זו תהא המשמעות שיוחסה להם בתנאים.
 3. הסכמה ושינויים. אינכם נדרשים על פי חוק לספק לנו פרטים אישיים, ואתם מאשרים בזאת כי העברת פרטים אישיים לידינו תתבצע מרצונכם החופשי. במסגרת השימוש בשירותים, הנכם מסכימים לאמור במדיניות פרטיות זו ולכך שנאסוף, נעבד ונשתף את פרטים אישיים לשם המטרות המפורטות במסמך זה. אם אינכם מסכימים לאמור במדיניות פרטיות זו, אנא הימנעו מלגשת לשירותים או מלהשתמש בהם. אנו שומרים לעצמנו את הזכות – על פי שיקול דעתנו – לשנות את האמור במדיניות פרטיות זו בכל עת. שינויים אלו ייכנסו לתוקף באופן מידי לאחר פרסום מדיניות הפרטיות המתוקנת על גבי האתר, והמשך השימוש שלכם בשירותים לאחר מכן יתפרש בכך שקיבלתם את השינויים הללו.
 4. הפרטים האישיים שאותם אנו אוספים והאופן שבו הם נאספים על-ידנו. בשלב זה איננו דורשים מכם לספק פרטים אישיים על מנת לגשת למידע כללי המופיע באתר. עם זאת, אנו מקבלים ו/או אוספים פרטים אישיים מכם בדרכים הבאות:
  • מידע המועבר אלינו על-ידכם. אנו עשויים לאסוף מידע שאותו העברתם אלינו ישירות, לדוגמה, בעת יצירת חשבון, מתן משוב, קיום אינטראקציה מול שירות התמיכה של עזרה.לייב או השימוש בשירותים. מידע זה כולל פרטי התקשרות, כגון שם, כתובת דואר אלקטרוני, מזהה משתמש, סיסמה, ומספר טלפון, פרטים דמוגרפיים כגון תאריך לידה, מגדר, פרטי התחברות (ככל שיצרתם חשבון משתמש) וכל מידע אחר שאותו בחרתם להעביר אלינו אודותיכם או אודות אחרים.
  • קבצי יומן. אנו עשויים להשתמש בקבצי יומן בזמן הגלישה או הביקור שלכם באתר שלנו. המידע המאוחסן בקבצי היומן כולל כתובות IP, סוגי דפדפנים, כמויות נתונים שהועברו, פרטי ספק אינטרנט (ISP), חותמת תאריך/שעה, עמודים מפנים/עמודי יציאה, עמודים שנלחצו וכל מידע אחר שהדפדפן שלכם יעביר לנו. אנו נשתמש בפרטי היומן רק למטרות ניתוח סטטיסטי ולשם התפעול, האבטחה והשיפור של המוצר המקוון. עם זאת, אנו שומרים לעצמנו את הזכות לבדוק את נתוני היומן בשלב מאוחר יותר ככל שקיים חשש מוצדק לשימוש בלתי-חוקי עקב אינדיקציות מבוססות.

 

 • עוגיות וטכנולוגיות מעקב אחרות. בזמן הגלישה או הביקור באתר שלנו, השירותים שלנו עשויים לכלול את השימוש ב"עוגיות", מזהים אנונימיים וטכנולוגיות מעקב אחרות על מנת לאפשר לנו לספק את השירותים שלנו ולהציג בפניכם מידע מותאם-אישית. "עוגייה" הינה קובץ טקסט קטן המשמש, לדוגמה, לאיסוף מידע אודות הפעילות המתקיימת ע"ג השירותים. ניתן להשתמש בעוגיות מסוימות ובטכנולוגיות אחרות על מנת לאחזר פרטים אישיים (כגון כתובת IP) כפי שנמסרו קודם לכן ע"י המשתמש. מרבית הדפדפנים מאפשרים לכם לשלוט בקבצי עוגיות, לרבות האפשרות לקבל או לא לקבל אותן ובאופן הסרתן. באפשרותכם להגדיר את מרבית הדפדפנים כך שתקבלו התראה בעת קבלת עוגיות. לחלופין, באפשרותכם לחסום את האפשרות לקבלת עוגיות דרך הדפדפן שלכם.
 • Google Analytics. בזמן הגלישה או הביקור באתר שלנו, האתר עשוי להשתמש בכלי בשם "גוגל אנליטיקס" על מנת לאסוף מידע אודות השימוש בשירות. גוגל אנליטיקס אוספת פרטי מידע שונים, כגון התדירות שבה משתמשים מבקרים בשירות, העמודים שבהם הם ביקרו ומתי הם עשו זאת, והאתרים האחרים שבהם הם השתמשו לפני שהם נכנסו לשירות. אנו משתמשים במידע המגיע אלינו דרך גוגל אנליטיקס על מנת לנהל ולשפר את רמת השירות ואת המוצרים שלנו. אנו לא משלבים את המידע הנאסף דרך השימוש בגוגל אנליטיקס במידע בר-זיהוי [personally identifiable information]. יכולתה של גוגל להשתמש ולשתף פרטי מידע הנאספים דרך גוגל אנליטיקס אודות הביקורים שלכם בשירות ואודות השימוש שלכם בו הינו כפוף לתנאי השירות של גוגל אנליטיקס, שבהם ניתן לעיין באתר שכתובתו: http://www.google.com/analytics/terms/us.html ולמדיניות הפרטיות של גוגל, שבה ניתן לעיין באתר שכתובתו: http://www.google.com/policies/privacy/. ניתן למצוא פרטים נוספים אודות האופן שבו גוגל אוספת ומעבדת נתונים בקשר עם גוגל אנליטיקס באתר שכתובתו: http://www.google.com/policies/privacy/partners/. באפשרותכם למנוע את השימוש בנתונים שלכם ע"י גוגל אנליטיקס באמצעות הורדה והתקנה של תוסף לדפדפן המונע את השימוש בגוגל אנליטיקס, הזמין בכתובת: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/.
 1. האופן שבו אנו משתמשים בפרטים אישיים. אם שלחתם פרטים אישיים או אם שאספנו אותם באמצעות השירותים, אנו עשויים להשתמש בפרטים אישיים אלו בדרכים הבאות:
  • אנו נשתמש בפרטים האישיים שלכם על מנת לספק ולשפר את השירותים שלנו, לשלוח לכם חומרים שיווקיים / פרסומיים שעשויים לשיטתנו לעניין אתכם, לפנות אליכם בקשר עם שירותים ותוכניות מסוימות או הצעות שנרשמתם להם, ועל מנת לזהות ולאמת את הגישה שלכם לחלקים מסוימים בשירותים שאליהם אתם מורשים להיכנס.
  • אנו עשויים להשתמש בכתובת הדואר האלקטרוני שהוגדרה לצורך משלוח עדכונים או חדשות בדבר השירותים.
 2. האופן שבו אנו משתפים פרטים אישיים. אנו לא משתפים או מגלים את הפרטים האישיים שלכם לצדדים שלישיים למעט בדרכים הבאות:
  • אנו עשויים להעביר את הפרטים האישיים שלכם לחברות בת מקומיות או זרות שלנו או לחברות מסונפות על מנת לאחסן או לעבד את הנתונים הללו מטעמנו. מידע כאמור אפשר שיועבר למדינות אחרות. אנו דורשים מהם להסכים לעיבוד הנתונים הללו בהתאם לקבוע במדיניות הפרטיות שלנו.
  • אנו עשויים להעביר את הפרטים האישיים שלכם לספקי השירות השלישיים והשותפים שלנו, אך זאת רק על מנת לסייע לנו בפעילותנו העסקית ועל מנת לספק את השירותים שלנו לכם ולמשתמשים אחרים. מידע כאמור אפשר שיועבר למדינות אחרות. אנו משקיעים מאמצים מסחריים סבירים על מנת להתקשר אך רק מול ספקי שירות שלישיים ושותפים המפרסמים מדיניות פרטיות החלה על עיבוד פרטים אישיים.
  • אנו עשויים להעביר את הפרטים האישיים שלכם או כל מידע שהעברתם אלינו דרך השירותים ככל שאנו סבורים בתום לב, כי העברתו של המידע תועיל או תידרש באופן סביר לשם: (1) עמידה בהוראות כל דין, תקנה, הליך משפטי או בקשה מצד רשות ממשלתית; (2) אכיפת תנאי השימוש שלנו, לרבות חקירות של הפרות פוטנציאליות של תנאים אלו; (3) גילוי, מניעה או טיפול במקרי הונאה או בנושאי אבטחה; או (4) הגנה מפני פגיעה בזכויות, רכוש או הבטיחות של החברה שלנו, המשתמשים שלנו, בכם או בציבור.
 3. שימוש בפרטים אנונימיים. אנו עשויים להשתמש במידע אנונימי (כמוגדר להלן) או לגלותו לספקי שירות שלישיים על מנת לשפר את השירותים שלנו ואת החוויה שלכם במסגרת השימוש בהם. כמו כן, אנו עשויים לגלות מידע אנונימי (בתמורה או שלא בתמורה) לצדדים שלישיים, לרבות מפרסמים ושותפים. "מידע אנונימי" משמעו מידע שאינו מאפשר לזהות את המשתמש, כגון מידע שהצטבר אודות השימוש בשירותים שלנו.
 4. ביטול הצטרפות (opt out). באפשרותכם שלא לקבל מאיתנו הודעות דוא"ל בעתיד המכילות קידום מכירות, פרסום וחומרים אחרים הקשורים לשירותים שלנו בלחיצה על הקישור "הסרה מרשימה" הנמצא בתחתית כל הודעת דוא"ל הנשלחת על-ידנו.
 5. יכולת בחירה. בכל עת, תעמוד לרשותכם האפשרות להחליט אם ברצונכם להעביר או למסור פרטים אישיים. ככל שבחרתם שלא להעביר פרטים אישיים מחייבים, אתם עדיין תהיו רשאים לבקר בחלקים מסוימים בשירותים, אך לא תהיו מסוגלים לגשת לאפשרויות, תוכניות, הצעות ושירותים מסוימים הכרוכים באינטראקציה שלנו מולכם.
 6. גישה / דיוק. ככל שכן תבחרו להעביר אלינו פרטים אישיים, אנו מעוניינים להחזיק בפרטים אישיים מדויקים. אם ברצונכם למחוק או לתקן כל פרטים אישיים המאוחסנים על-ידנו, באפשרותכם להגיש בקשת גישה בדוא"ל דרך שירות התמיכה שלנו בכתובת: support@ezra.live. על כתובת הדוא"ל שלכם לכלול פרטים מספקים אודות בקשתכם.
 7. קישורים למוצרי צד ג' והאינטראקציה מולם. השירותים עשויים לאפשר לקיים אינטראקציה או ליצור קישורים לאתרים שלישיים אחרים, אפליקציות לנייד ושירותים אחרים שאינם בבעלותנו או בשליטתנו (כל אחד מן הנ"ל, "שירות צד ג'"). איננו אחראים לנהלי הפרטיות או לתכנים של שירותי צד ג' כאמור. לתשומת לבכם: שירותי צד ג' עשויים לאסוף מכם פרטים אישיים. אי לכך, אנו מעודדים אתכם לקרוא את התנאים וההתניות ואת מדיניות הפרטיות של כל שירות צד ג' שבו תבחרו להשתמש.
 8. אבטחה. אבטחת הפרטים האישיים שלכם חשובה לנו. אנו פועלים בהתאם לתקנים החלים בענף, לרבות השימוש באמצעי בטיחות אדמיניסטרטיביים, פיזיים וטכניים, וזאת על מנת להגן על הפרטים האישיים הנשלחים אלינו. עם זאת, אין שום דרך להעביר נתונים דרך האינטרנט או בכל אמצעי אחסון אלקטרוניים שניתן לראות בהם כבטוחים באופן מוחלט. משכך, בעוד שאנו שואפים להפעיל אמצעים מקובלים על מנת להגן על הפרטים האישיים שלכם, איננו יכולים לערוב לאבטחתם או לסודיותם המוחלטת. בכל שאלה בנושאי אבטחה במסגרת השירות, באפשרותכם ליצור עמנו קשר בדוא"ל שכתובתו support@ezra.live.
 9. מיזוג, מכירה או פשיטת רגל. ככל שישות שלישית כלשהי תרכוש אותנו או תתמזג איתנו, או במקרה של פשיטת רגל או אירוע דומה, אנו שומרים לעצמנו את הזכות להעביר או להמחות פרטים אישיים בקשר עם האירועים האמורים.
 10. התחייבות. אנו מחויבים להגנה על הפרטיות שלכם. תחום הגנת הפרטיות הוא תחום מתפתח, ואנו משכללים את השירותים שלנו באופן קבוע על מנת לעמוד בדרישות אלו. בכל הערה או שאלה בדבר מדיניות הפרטיות שלנו או הפרטים האישיים שלכם שאותם אנו מאחסנים או שבהם אנו משתמשים, אנא צרו עמנו קשר בכתובת: support@ezra.live.

 

עדכון אחרון: 26.10.2023